Bà Sharon đang hoàn tất nhiệm kỳ thứ 2 tại Thượng Nghị Viện với tư cách là đại diện cho Địa hạt Lập pháp số 34, bao gồm các phần của tỉnh Burien, North Highline, Vashon và Maury Islands, và West Seattle. Trước đây, bắt đầu từ năm 2007, Bà đã làm dân biểu trong Hạ Nghị Viện. Năm 2010 Bà được bầu vào Thượng Nghị Viện, và năm 2014 các bạn đồng Viện đã lựa chọn bà làm lãnh đạo của phe Dân Chủ tại Thượng Viện.

Năm 1996, việc hầm vệ sinh tại nhà riêng của bà bị hư hỏng đã đưa đẩy bà tới hoạt động về chính trị và quyền công dân, kết quả là sau đó có một dự luật bảo vệ người tiêu thụ, được quốc hội thông qua để trở thành luật. Là chủ tịch sáng lập cơ quan Preserve Our Lands, và là Dân biểu Hạ Nghị Viện Tiểu bang trong 2 nhiệm kỳ, bà Sharon cầm đầu cuộc tranh đấu thành công chống lại việc khai thác đá sỏi ở Maury Islands năm 2010.

Bà Sharon cũng đã từng là Chánh Văn Phòng cho ông Dow Constantin, cựu Nghị viên của King County. Khi còn tại chức, tầm hoạt động rộng rãi của bà liên quan đến các vấn đề chính sách công cộng kể cả luật pháp phức tạp về sử dụng công thổ.

Trước khi làm việc cho Hội Đồng Quận Hạt thì bà Sharon đã từng giữ chức Phó Chủ Tịch Ngân Hàng SeaFirst.

Từ năm 1994 bà đã sinh sống tại Maury Islands cùng chồng là John. Hai ông bà có hai con gái đã lớn, Amy và Lyssa Ann, và chú chó tên là Abby.