Thật là một vinh dự cho tôi được đại diện Địa hạt Lập pháp số 27 trước Thượng Nghị Viện, căn cứ vào kinh nghiệm tôi đã thâu thập được trong suốt 12 năm làm dân biểu tại Hạ Viện.

Tôi hiểu rõ những nhu cầu cũng như các mối lo ngại của những gia đình đang phải vật lộn về sinh kế. Tại Hạ Viện tôi đã làm việc để gia tăng ngân khoản dành cho việc giáo dục đại chúng, tôi đã mở rộng sự săn sóc sức khỏe dành cho trẻ em, gia đình và người khuyết tật, tôi đã khai triển một môi trường an toàn cho mọi người lớn nhỏ để học hỏi, tăng trưởng và sinh tồn, tôi đã bảo vệ tự do nhân quyền và đã hỗ trợ những cơ hội kinh tế dẫn tới sự tạo lập công việc làm với mức lương đủ sống ngõ hầu cải thiện đời sống các gia đình.

Công việc đó chưa hoàn tất và với tư cách là Thượng Nghị Sĩ tôi có ý định là làm tiếng nói của những người đang trong tình trạng cấp thiết. Người ta đã nói tôi “dai như đỉa đói”. Tôi rất thích cách nói về tôi như vậy. Lòng tin tưởng và kinh nghiệm sống đã là động lực thúc đẩy tôi làm việc để cải thiện đời sống dân nghèo. Sự nghiệp của tôi bao gồm một thập niên công tác tại các trường đại học của 4 tiểu bang và 30 năm làm việc với các cơ quan xã hội bất vụ lợi. Mỗi chức vụ mà tôi đã nắm giữ đã giúp tôi ý thức rõ hơn về những vấn đề như săn sóc sức khỏe, tình trạng nghèo túng, vô gia cư, bệnh tâm thần và bệnh sợ người. Hiện tại trong khoảng thời gian giữa hai khóa họp Quốc hội, tôi làm việc và tham khảo với những cơ quan bất vụ lợi khi những cơ quan này đang ở trong tình trạng chuyển tiếp về lãnh đạo.

Là con trưởng trong một gia đình Không Quân, tôi đã được cha mẹ dạy dỗ vô số bài học trường đời, một trong những bài đó chú trọng vào việc làm tình nguyện. Tôi khởi đầu làm tình nguyện với cơ quan Planned Parenthood ở Bellingham và hiện nay vẫn còn tiếp tục. Tôi đã tham gia hội đồng quản trị của nhiều cơ quan bất vụ lợi trong cộng đồng chúng ta, tôi tình nguyện nấu ăn tại Hospitality Kitchen, làm công tác xây dựng nhà cho Habitat và đã là thành viên của Big Sister. Tóm lại, trong gần 30 năm một người có thể cộng tác với nhiều tổ chức xã hội tuyệt vời và tôi đã làm chuyện đó.

Qúa trình lịch sử cho thấy Địa hạt Lập pháp số 27 đã từng cung ứng cho Thượng Nghị Viện những bậc nữ lưu mạnh dạn, tận tụy và đầy nhiệt tâm. Điển hình gần đây nhất là Thượng Nghị Sĩ Debbie Regala và Thượng Nghị Sĩ Lorraine Wohjahn, vị sau này đã làm lâu năm trong Thượng Viện và là người mà tôi đã có may mắn được phục vụ với tư cách là phụ tá trong khóa Lập pháp năm 1985. Ngày nay thật là vinh dự cho tôi lại được đảm trách chức vụ Thượng Nghị Sĩ giống như các vị tiền nhiệm khả kính nay đã về hưu.

Tôi đã đậu văn bằng Cử nhân (Bachelor’s) về môn Lịch sử Nghệ thuật tại trường đại học Western Washington và bằng Thạc sĩ (Master’s) về Quản trị Giáo dục cấp cao tại viện đại học tiểu bang Colorado. Chồng tôi tên là Howard Graham, một luật sư tư chuyên trách vấn đề khuyết tật. Chúng tôi may mắn có ba con trai, một cháu nội trai, và trong 30 năm vẫn chỉ sinh sống loanh quanh một khu vực dài rộng chừng năm dẫy phố. Tôi đã 65 tuổi và tôi mê môn bóng chày (baseball) (Hãy tiến lên, đội Rainiers!).